Rectangle top for my little girl

rectangle top girl

Squares and rectangles, that’s where it allways begins!  Remember my rectangle top?  Well, this is a top I made for my daughter and it’s just as easy.

DeocrativeScissors-0610

Vierkanten en rechthoeken, dat is waar het altijd mee begint!  Herinner je nog mijn rechthoek topje?  Wel nu, dit is een versie die ik voor mijn dochter maakte en net zo eenvoudig.

IMG_2519

My design!  – Mijn ontwerpje!

sewing machine

IMG_2524

Draw 2 rectangles of 15cm x 13cm (age 3-4y).  Draw a neckline on front and back.  (You can use measurements from an existing top)  Add 5cm for the sleeve trim (2 x 2,5cm).  Add seam allowance everywhere, exept on the center front.

Teken 2 rechthoeken van 15cm x 13cm ( 3-4 jaar).  Teken een halsuitsnijding in het voor- en rugpand. (je kan de maten nemen van een bestaand topje).  Voeg 5cm toe voor het mouwtje (2 x 2,5cm).

IMG_2534

Cut all patterns twice in fabric. –   Snij alle patroondelen 2 keer uit stof.

IMG_2539

Sew the shoulderseams from front and back together – Stik de schoudernaden van het voor- en rugpand aan elkaar.

IMG_2561

Put both parts on top of each other, the seam allowance is visible.  Sew them together at the armholes.  Sew the center back and the neckline only at backside.  Turn inside out and sew the front neckline from the inside. (This will all become clear once you are in the middle of this)

Leg beide delen op elkaar met naadwaarde zichtbaar.  Stik de armsgaten dicht. Stik de middenrug en de halsuitsnijding enkel aan het rugdeel.  Draai binnenstebuite en naai van binnen uit de voorste halsuitsnijding dicht. (Wordt vast en zeker duidelijk eens dat je hier volop mee bezig bent)

IMG_2565

Cut the lower part for the top: 2 pieces of 28cm heigth x fabric width. (or smaller if you don’t like a wide look) Sew side-seams and cut open at center back.

Snij het onderste deel van de top: 2 panden van 28cm hoogte x stofbreedte (of smaller als je niet van te wijd houd) Naai de zijnaden dicht en snij open op middenrug.

IMG_2573

Make a roll seam at hem. Sew 2 times at the top, and pull the loose strings to gather untill it fits the upper part you just made.

Maak een rolzoom onderaan.  Stik 2 keer aan de bovenzijde en trek aan de losse uiteinden zodat het precies past op het bovenste deel.

IMG_2581

Sew the centerback of the lower part.  Sewon a push button at the back neckline to close slit.

Sluit de middenrug van het onderste deel en naai een drukknopje aan de hals om het splitje te sluiten.

IMG_2586

Made By Me in Antwerp!

Standard

3 thoughts on “Rectangle top for my little girl

 1. blaanca says:

  i don’t understand a single word of your tutorial. but the language of pictures is universal 😉

  i love the shirt you made…

  have a lovely weekend
  blanca

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s