The basic pencil skirt pattern

tutorial basic skirt

I already promised this a few weeks ago on my Facebook page and finally here it is: the basic pencil skirt pattern.  This is a must have to make most skirt designs and absolutely easy to make.   A rectangle will form the basis again for this easy pattern,  based on the measurements of my hips , I add darts at the waist et voila: skirt finished!  I had to make some adjustments after sewing the first skirt because it was too wide at the waist.  Once the fitting is perfect, I can try out new skirt lengths, asymmetric hems, add seams or create different volumes. I hope to show you some interesting modifications very soon but for now I enjoy the simple cut of this basic pencil skirt.

DeocrativeScissors-0610

Zoals ik al een paar weken geleden beloofde op mijn Facebook pagina is het nu eindelijk daar: het basis kokerrok patroon.  Dit patroon is onmisbaar als basis voor de meeste rokontwerpen en absoluut éénvoudig.  Een rechthoek zal opnieuw de basis vormen van dit eenvoudig patroontje gebaseerd op de omtrek van mijn heupen , daarna wat nepen toevoegen in de taille en voila, rokje klaar!  Ik geef toe dat ik het patroon wat moest aanpassen want het was me ietwat te breed.  Eens ik de perfecte pasvorm heb kan ik spelen met roklengtes, asymmetrische zomen, naden toevoegen en andere volumes creëren.  Alles is mogelijk en ik hoop jullie snel een aantal interessante varianten te tonen maar nu geniet ik van de eenvoudige snit van deze basis kokerrok.

sewing machine

pattern pencil skirt  paspop rok

A= Waistline : 4 + 0,25cm (make 0,5cm smaller for cotton stretch)

B= Hip width : 4 + 0,5cm (make 0,5cm smaller for cotton stretch)

C= distance between hips and waist

(Tip: don’t stretch the meter too tight around waist and hips)

IMG_2885

1) Make 2 rectangles starting from width B (hips): 1st rectangle=half front + 2nd rectangle= half back.  Go down from A with length C to mark the hipline B  

1) Maak 2 rechthoeken op breedte B (heupen): 1ste rechthoek=een halve voorzijde + 2de rechthoek= een halve rug.  Ga vanaf lijn A naar onder met lengte C om de heuplijn B te bepalen.

IMG_2908  pencil skirt back

2) Add darts and curve the side seams to shape the waist A.  The difference between hips (B) and waist (A) will determine the width of the darts, darts are longer and wider at the back. (later on I changed the pattern and used 2 darts at the back because the difference between my waist and hips was too big) Dropp the waist A by 1cm at the center front and 0.5cm at the back, create a curve for a more natural waistline.

2) Voeg neepjes toe en rond de zijnaad af om zo een taille te vormen.  Het verschil tussen heupen (A) en taille (B) zal de breedte van de nepen bepalen, nepen zijn dieper en breder op de rug. (ik heb nadien het patron aangepast en 2 nepen gebruikt omdat het verschil tussen mijn heupen en taille te groot was)  Ga 1cm naar beneden op middenvoor A en 0,5cm op middenrug A.  Voor een meer natuurlijke belijning in de taille krijgt lijn A een zachte ronding.

IMG_2912

3) Choose a good length for your skirt. (measure from waist A down).

3) Kies de juiste lengte voor je rok.  (meet vanaf taille A naar onder toe)

IMG_2913

If the fabric doesn’t stretch you can make a vent at the centerback. – Als je stof niet rekt kan je opteren voor een split op de middenrug

IMG_2915  IMG_2914

4) Ad seam allowance, 4cm for the hem and 1cm for all other seams.  No seam allowance at center front, the pattern is placed at the fabric fold.

4) Voeg naadwaarde toe, 1cm voor alle naden en 4cm voor de zoom. Er is geen naadwaarde nodig op midden voorpand, het patroondeel wordt tot tegen de stofvouw gelegd.

IMG_2922  IMG_2924

5) Make a facing for the waist by copying the waistline A and go down by 8cm.  Close the darts with tape and make a soft curvy line.  Add 1cm seam allowance.

5) Maak een beleg voor de taille door het patroon te kopiëren vanaf de taille A tot 8cm naar onder.  Kleef de nepen dicht met papiertape en herteken tot een zachte afgeronde vorm.  Voeg 1cm naadwaarde toe.

IMG_2926

The pattern is finished, now you can start sewing.  The back will need a zipper and you can find a lot of great blogs on how to do this.  I advise you to finish al seams with a zigzag before stitching the skirt.

Het patroon is klaar, nu kan je starten met naaien.  Er zal een rits nodig zijn op middenrug en met reeds een hoop fantastische blogs over dit onderwerp zal dit geen probleem meer geven. Ik raad je aan alle patroondelen eerst te zigzaggen vooraleer het rokje in elkaar te stikken

Good zipper tutorials:

Englisch (www.makeit-loveit.com)

Dutch (www.madamezsazsa.blogspot.be)

* I’m still looking for good tutorials on invisible zippers, let me know if you have a good one!

Standard