Double layer cropped top

cropped top DIY 2

Sometimes the amount of effort you put into a piece doesn’t give you the credit it deserves, you wonder if it’s all worth it.  This top on the other hand is very simple and I finished it in only one hour.  Without being too modest I think the result is pretty good.  As always I used an easy rectangle shape but the fabric is the main reason for this easy to make top.  It’s a very light jersey and you don’t have to surge any seam, all seams come with a raw edge.

DeocrativeScissors-0610

Soms denk je ‘ is het sop de kool wel waard’ wanneer je uren zit te zwoegen achter je naaimachine en het resultaat navenant is.  Maar dit topje is dus in tegendeel een werk van lange adem, ik deed er welgeteld één uur over en zonder al te bescheiden te zijn, ik vind dat het resultaat er best mag zijn.  Zoals steeds gebruik ik een eenvoudige rechthoek maar het is vooral de stof die het hem doet.  Een lichte jersey waarbij je de naden niet moet flatlocken of rolzoompjes moet maken, alle zomen blijven met geknipte rand.

sewing machine

cropped top pattern

IMG_4598  IMG_4601

1) Remove the self edge and cut the fabric vertically in 2 equal pieces.  Fold the upper sideof each piece  down in a way that the upper half is shorter than the lower half.

Knip de zelfkant weg en snij de stof vertikaal in 2 gelijke delen.  Vouw de bovenzijde van elk stuk naar onder zodat de bovenste zijde korter is dan de onderste.

IMG_4602  IMG_4604

2) Cut both pieces horizontally at fabric fold.  Cut out half a circle in the front and a deep slit in the  back.  Sew both layers together where you cut them and turn inside out.  Than sew around the circle and on top of the slit to create a tunnel for the string.

Snij beide stukken horizontaal door aan de stofvouw.  Snij een halve cirkel uit het voorpand en een diepe split in het rugpand.  Stik de panden daar aan elkaar en draai de stof binnenstebuiten. Dan stik je een tunnel rond de halve cirkel en bovenaan de rugsplit.

IMG_4605  IMG_4607

3) Cut 3 strings of fabric (about 1.5 – 2cm) and make a braid.  Pull the braid trough the tunnel of the front and back of the top.  Close the side seams (sew the 2 layers separate)

Snij 3 repen stof (circa 1.5 à 2cm) en vlecht deze stroken.  Trek de vlecht via de tunnel van de top door voor- en rugzijde.  Sluit de zijnaden (stik de 2 lagen apart dicht)

IMG_4608

There it is!  That wasn’t very difficult, was it? You could also try a longer top or a dress based on this idea.

En klaar!  Dat was eenvoudig, niet?  Je kan ook een lange top of een jurkje uitproberen gebaseerd op dit idee.

Standard